Huza Child Theme Download

Download the Huza Child Theme for Huza v parent WordPress Theme - ApusTheme.

WP Child Theme Code Snippets

huza-child/style.css

/*
Theme Name: Huza Child
Author: ChildThemeWP.com
Author URI: https://childthemewp.com/huza/
Description: WordPress Huza child theme.
Template: huza
Text Domain: huza-child
*/

huza-child/functions.php

<?php
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_huza_child' );
function enqueue_huza_child() {
wp_enqueue_style('huza-css', './huza/style.css' );
wp_enqueue_style('huza-child-css', './huza-child/style.css');
wp_enqueue_script('huza-child-js', './huza-child/js/script.js', array( 'jquery' ), '1.0', true );
}
?>

huza-child/screenshot.png

<img src="./screenshot.png" alt="huza child theme screenshot">

huza-child/js/script.js

/* Javascript */

Build Information

benny build on huza-child/ Dec 14
functions.php
style.css
screenshot.png
[dir] js/
      » script.js
Hash: 3870c8fa16cfad4ab97295b0ccba8e48

Folder Structure

Parent * huza/
Child ** huza-child/
* Required theme for this child theme to work | ** This child theme